Hortensior är en tillgång i alla trädgårdar tack vare sin rikliga och långvariga blomning. Men det är just denna blomställning som gör att växten börjar förbereda sig tidigt på säsongen. Det betyder att du kan se knopparna växa i hortensiorna redan på våren. Men det är just denna snabba utveckling som gör växten så känslig för frostskador. Du bör därför vara extra uppmärksam på dina hortensior under denna period. Finns det knoppar på plantan och förutspås nattfrost? Växter som står i full jord bör täckas med fiberduk. Om växterna står i krukor är en frostfri plats nödvändig.

Se dock till att temperaturskillnaden mot utsidan inte är för stor. Hortensior kommer inte heller att uppskatta en plats i det varma vardagsrummet under denna period. Men då och då överraskas även en noggrann trädgårdsmästare av en oannonserad nattfrost. Senare under säsongen finns det en stor risk för frostskador på dina hortensior. Vad kan man göra åt frusna hortensior?

Hortensia fryst och vad händer nu?
Om du vill rädda din hortensia är det viktigt att du börjar med en bra och noggrann inspektion av växten. Blir din hortensia brun? Då är det ingen anledning till panik. Hortensians blad blir bruna eftersom växten är rädd för de låga temperaturerna och reagerar därefter för att skydda sig själv. Du behöver inte ta bort de bruna bladen om hortensian verkar kunna återhämta sig. Men om svarta blad eller grenar dyker upp kan dessa delar av växten tyvärr inte räddas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *